Varianter: Gallgöule, Galgbacken
Uttal: [gallgöule]

Gallgöule betecknar ett idag bebyggt område i Kaustar som tidigare lär ha använts som en avrättningsplats för sinnessjuka. Namnet är troligtvis en ordbildning med dialektordet göl som betyder 'tok'. En del säger också att det kan komma från "galgören". Namnets uttal på Karlebydialekt [gallgöule] verkar ha lexikaliserats i det inofficiella namnet.

Dela