Ungkarlsgränd

Karis

En variant av gatans officiella namn Strömkarlsgränd. Här finns stadens hyresradhus och namnet syftar på vilken typ av invånare som bl.a. bott i husen.
Dela