Varianter: Hesa, H:fors, Stan
Uttal: [hesa], [hå:fårs], [sta:n]

Det är omtvistat huruvida det inofficiella namnet för Helsingfors endast används av dem som inte själva kommer från staden. Hesa verkar dock vara vanligare bland icke-Helsingforsbor. En del Helsingforsbor använder endast Stan eller Stadin för Helsingfors, ofta beroende på med vem man talar. 

Dela