Varianter: Muncca, Munkka
Uttal: [monkka]

Stadsdelen Munksnäs. Även låg- och högstadieskolorna i Munksnäs kallas Muncca som skrivs med 'cc' på svenska medan den finskspråkiga skolan skriver med 'kk'.

Dela