Varianter: Sörkkä, Sörkka
Uttal: [sörkkä], [sörkka]

Stadsdelen Sörnäs.

Dela