Uttal: [la:jis]

Stadsdelen Degerö som på finska heter Laajasalo.

Dela