Varianter: Pestparken, Gamla kyrkans skvär, Ruttis
Uttal: [gamla tjyrkans skvä:r], [ruttis]

Parken som idag heter Gamla kyrkoparken hette under en period Gamla kyrkans skvär, men det återställdes efter att man blivit språkligt medveten om att -skvär, som kommer från ryskan, ses som en finlandism som saknar motsvarighet i sverigesvenskan. Namnet lever dock kvar. De lite nyare inofficiella namnen Pestparken och Ruttis från finskans Ruttopuisto syftar på parkens norra del som tidigare har använts som begravningsplats, bl.a. för de som dog i pesten i början av 1700-talet.

Dela