Uttal: [sibis]
Sibeliusakademin som numera är en del av Konstuniversitetet och verkar i Musikhuset. 
Dela