Uttal: [aleksen]

Alexandersgatan är en av huvudgatorna i Helsingfors och stadens mest kända affärsgata.

Dela