Varianter: Storkyrkan, Domkyrkan
Uttal: [sto:rtjyrkkan], [do:mtjyrkkan]

När Helsingfors domkyrka invigdes 1852 fick den namnet Nikolajkyrkan efter tsar Nikolaj. Då Finland blev självständigt 1917 ändrades namnet till Storkyrkan. Namnet Storkyrkan lever också kvar i folkmun fast kyrkan 1959 då Helsingfors stift grundades fick namnet Helsingfors domkyrka.

Dela