Uttal: [grillen]
Strålbehandlingskliniken vid Mejlans sjukhus.
Dela