Uttal: [såkkärbi:tten], [såkkärbi:ten]

Byggnaden Enso-Gutzeit är företaget Stora Ensos huvudkontor. Byggnaden med den vita marmorfasaden är ritad av Alvar Aalto och den uppfördes 1959-60.

Dela