Varianter: Djuran, Eltsun
Uttal: [djuran], [eltson]
Djurgårdens sportplan.
Dela