"Tack för din kommentar! Vi lägger till namnvarianten."
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 14.03.2017 11:39
"Hagis säjer jag och även mina finskspråkiga vänner."
En böna från Kronan, 11.03.2017 16:12