"Kanske texten kunde förtydligas en smula, litet missvisande att säga "fått sitt namn till minne av", vi kallade nog parken Koffens park (eller Sinebrychoffs park) redan långt innan bryggeriet flyttade bort. "
Aspsusa, 11.09.2020 17:39