"Texten här förklarar ju inte VARFÖR Smolna i Helsingfors kallas så. Bolsjevikerna i St Petersburg inrättade högkvarter i flickskolan => de rödas högkvarter i Helsingfors börjar kallas så."
Aspsusa, 11.09.2020 18:08
"Tack för din kommentar! Smolna verkar fungera som ett mycket väl använt parallellnamn till Statsrådets festvåning, som är det officiella namnet. En del inofficiella namn blir ibland officiella om de används tillräckligt frekvent, som t.ex. Peffan och Hanken. Smolna kan kanske ses som ett gränsfall."
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 08.11.2016 12:40
"Har alltid trott att huset faktiskt heter Smolna!"
Morran, 07.11.2016 12:51