Varianter: Mattbryggan, Madsenska bryggan, Madséns bryggan
Uttal: mattbryggan
Mattbrygga vid Södra viken.
Dela