Varianter: Högis, Högstadiet
Uttal: högis
Ekenäs svenskspråkiga högstadium.
Dela