Uttal: sjukis
I byggnaden fanns tidigare Sjukvårdsskolan.
Dela